SANAFIT - ŠPECIALISTA NA ALTERNATÍVNE TERAPIE

S A N A F I T
Špecialista na alternatívne terapie
Prejsť na obsah
                                                                             


                                               PRIPRAVUJEME
StandArt Rebirth
 
 
              Sebarozvojový hudobno – tanečný víkendový workshop
 
 
 
Termín :   18 – 20. 9. 2020
 
Miesto  :   Stromová 1 ( MS Dance tanečná škola , Laugaricio combat club )
 
Info : www.sanafit.sk
 
          0905 846 241 Patricia Hamříková
 
 
 
Pod vedením :
 
 
MARCELA   BERITH
 
 
Tanečná umelkyňa , ktorá pomáha ľuďom objaviť a spoznať samých seba pomocou intuitívneho tanca , tanečných vystúpení a arteterapie . V súčasnosti pôsobí aj ako speváčka a textárka .
 
marcelaberith.com
 
 
STANISLAV   STEJSKAL
 
 
Hudobník , ktorý svojou hudbou napomáha vytvárať stav vedomia , pri ktorom sa aktivuje esencia vnútorného liečiteľa .
 
Hudba a slovo ( facebook )
 
 
 
PROGRAM :
 
 

 
StandArt Rebirth
 
Inspiration : ToGetHer
 
 
       Tranzovné predstavenie tanečnice Marcely Berith a hudobníka Stanislava Stejskala.
 
 
       Marcela a Standa sa prvý krát stretli v Rožnově pod Radhoštěm a od prvého okamžiku spolu začali tvoriť.
 
Vo vzájomnom intuitívnom naladení a archetypálnom spojení tanca a hudby rozoznievajú ich predstavenia struny, ktoré zvyčajne znejú vo vzťahu Muž a Žena.
 
       Ich vzájomná úcta, osobná autenticita a hlboký súlad sľubuje ojedinelý zážitok a mimoriadnu inšpiráciu pre tých z Vás, ktorí chcete získať nový náhľad na svoje partnerstvá.
 
 
       V druhej časti večera prebehne  spoločné zdieľanie pocitov a dojmov z práve prežitého predstavenia .
 
 
 
Termín : 18.9. 2020 o 19 h
 
Cena     : 25,- eur
 
 
 
 
 
 
SOBOTA
 
 
HUDBA A SLOVO
 
 
Originálna a autentická metóda skúmania a objavovania vnútorných svetov v atmosfére pôvodnej hudby .
 
Zažijete unikátny spôsob prepojenia hrdelného spevu a hry na prapôvodné nástroje s modernými komunikačnými postupmi založenými na vedeckých výskumoch ľudského mozgu .
 
Oslovuje mentálne , fyzické , emocionálne a spirituálne aspekty ľudskej bytosti a podporuje ich súlad .
 
Hudba vzniká v danom okamžiku a na danom mieste . Je založená na bubnovaní , hre na austrálske liečivé didgeridoo , speve a hrdelnom speve .  Ponorenie do takejto hudby prináša zážitky a vhľady , ktoré sa môžu stať inšpiráciou pre žiadúce zmeny v našom živote .
 
 
Rozhovory sú Standom vedené tak , aby spoločným cieľom bolo prísť na nápady pre budúci spokojnejší život účastníkov . Sú založené na rešpekte , podpore a bezpečnom prostredí .
 
 
Workshop je rozdelený do troch fáz :
 
1.    Úvodné popísanie motivácie účastníkov a aktuálneho kontextu ich života
 
2.    Hudba , pri ktorej sa evokuje vnútorné prežívanie sebapoznávacích procesov vo vnútorných svetoch prítomných
 
3.    Zdielanie práve prežitých zážitkov a spoločné hľadanie inšpirácie pre zlepšenie kvality bežného života s cieľom smerovať k posilneniu osobnej inetgrity a celistvosti
 
 
Stretnutie je určené ľuďom , ktorí hľadajú odpovede vo vnútri seba a chcú byť  samy sebe tou najväčšou autoritou .
 
Ženám , ktoré láka poznávať podstatu ženstva v spoločnosti , kde často zastávajú mužské role .
 
Mužom , ktorí sú ochotní prijať fakt , že dávne mužské vzory už často neobstoja a nových je málo . majú odvahu spoznať sami seba ako toho najlepšieho lídra vlastného života .
 
Všetkým , ktorí ba sa radi lepšie prepojili so svojou životnou silou a vnútornou múdrosťou . hlavne v takej životnej etape , kde nové ešte nie je vytvorené a to pôvodné už nefunguje .
 
 
Dobrým vodítkom pre rozhodnutie , či sa zúčastniť je to , že sa vo vašom živote práve odohrávajú udalosti inak , ako by ste si priali .
 
 
Termín : 19.9. 2020 , 10-14 hod
 
Počet účastníkov : max 15
 
Cena :  40,- eur
 
Doporučujeme si priniesť : vlastné jedlo , pitie , pohodlné oblečenie , podušku a deku
 
…………………………………………………………………….................................
 
 
Jsem přesvědčený o tom, že kromě běžné reality vnějšího světa, je potřeba věnovat pravidelnou pozornost také všem událostem v našem vnitřním světě. Mnohdy přinášejí jedinečnou inspiraci k tomu, jak žít svůj život.”
 
 
                                                                                                 Stanislav Stejskal
 
 
    
 

 
KEĎ SÍRIUS TANCUJE
 
 
Jednou z najkrajších ciest , ktoré vedú k poznaniu seba samého a celostného liečenia bytosti je tanec so zámerom .
 
Keď odkryješ skrytý jazyk tvojej duše a prepojíš ju s telom rozsvieti sa ti na obzore najjasnejšia hviezda z tvojich hlbín , ktorá ťa bezpečne dovedie k realizácii túžob tvojho srdca .
 
Poď sa s nami ponoriť do pohybu , ktorý nás prepája so svojou jasnou hviezdou zámeru , ozdravuje , posilňuje a prebúdza v tebe obrovskú vnútornú radosť .
 
Budeme vedome tvoriť hlboko prepojení so svoji telom , dušou a zámerom cez tanec a našu autentickú imagináciu .
 
Vytvoríme spoločne priestor , kde budeme naplno vnímať silu prítomného okamihu a otvárať naše dary a plný potenciál .
 
Pretože tam vnútri presne vieme kto sme .
 
To čo môžeš v tomto stretnutí nájsť je hlavne :
 
-        Tvoj vlastný zámer , poslanie , dar
 
-        Vnútornú istotu a správnosti svojich životných rozhodnutí
 
-        Silu potrebnú pre uskutočnenie tvojho zámeru
 
Na tejto nádhernej ceste k svojmu vnútornému poznaniu a vedeniu , ktoré je nespochybniteľne tvoje a prehovára k tebe jasným jazykom bez slov , ťa budem rada po celý čas s láskou sprevádzať ...
 
Marcela BERITH
 
 
Termín                :    19.9. 2020 , 15 -19 hod
 
Počet účastníkov :   max 20
 
CENA : 40,- eur
 
 KONCERT
 
 
Na sobotný večer prinášame novinku v podobe koncertu autorských piesní.
 
Texty : Marcela Berith
 
Hudba : Stanislav Stejskal
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 


NEDEĽA
 

 
 
KDO TO HOVORÍ ??
 
sebapoznávací workshop
 
 
         Na podlahe je rozložený vlastný nativný horoskop, do jeho stredu sa môžem postaviť. A putovať tak v čase naspäť do okamžiku, kedy som uvidel svetlo sveta. Do chvíle svojho narodenia a pozorovať, čo sa odohrávalo na nebeskej klenbe okolo Zeme . Prežiť pozície a interakcie nebeských telies, tých sudičiek pri mojej postieľke ”.
 
 
         Prijať, že takto sa vesmírne divadlo otisklo do štruktúry mojej duše a prežiť, ako sa darí jej častiam, ktoré sú pevne spojené s planetárnym archetypálnym božstvom.
 
 
         Rozpoznať vzťahy medzi týmito vnútornými časťami a pochopiť lepšie vlastné vnútorné  dialógy.
 
Zistiť “ Kto to hovorí ?”……. keď sa sám so sebou hádam alebo oceňujem alebo kritizujem .  
 
 
A v samotnom závere si môžem  prejsť svoju cestu životom.
 
Od toho “ kým som bol ” k tomu “ kým sa mám stať ” a „ čo sa mám naučiť „ .
 
Aký by mal byť môj prínos, moje poslanie .
 
Aktívny účastníci si postavia svoju vlastnú konšteláciu , počas ktorej môžu prizvať ostatných prítomných ľudí , aby vstúpili do systému a napomohli rozpohybovaniu vnútornej planetárnej konštelácie.
 
Pasívny účastníci môžu byť prizvaný do konštelácie niekoho iného a prežiť tak určité kvality daného archetypu.
 
 
         Originálnou výhodou workshopu je to, že okrem obvyklého mentálneho pochopenia osobného horoskopu , je zameraná hlavná pozornosť na jeho vnútorné prežitie .
 
 
 
Termín :  20.9. 2020 , 10-16 hod
 
Celkový počet účastníkov :  max 10
 
CENA :  Aktívna účasť ............. 100,-  eur ( počet max 6 )
 
               Pasívna účasť .............    60,- eur ( počet max 4 )
 
 
.........................................................................................................................................
 
 
Zvýhodnená cena :
 
SOBOTA 20.9.
 
Pri zakúpení obidvoch workshopov ..............................  70,- eur
 
Celý deň ...........................................................................  90,- eur
 
 
 
Rezervácia je platná až po uhradení poplatku na účet SK58 0900 0000 0002 7443 7373 ( do poznámky meno a názov workshopu )                           Patrícia Hamříková Mgr. Bc.
                        fyzioterapeut - štatutár OZ KUKO
Stromová 2548/1 911 01 Trenčín
info@sanafit.sk 0905 846 241
www.sanafit.sk www.fyzioterapiatrencin.sk www.ozkuko.sk
Návrat na obsah