SANAFIT - ŠPECIALISTA NA ALTERNATÍVNE TERAPIE

S A N A F I T
Špecialista na alternatívne terapie
Prejsť na obsah
FASCIAL FITNESS

Klasický tréning kladie neustály dôraz na dostatočné precvičeníe svalových vlákien, kardiovaskulárny systém a neuromuskulárnu koordináciu. Väčšina zranení z preťaženia v športe sa ale stane v nútri rozsiahleho systému fascií potom, čo zaťaženie presiahne ích kapacitu. Klúčová stratégia pri tréningu je preto zamerať sa na budovanie silnejších a odolnejších  fascií.
Stromová 2548/1 911 01 Trenčín - 0905846241
Návrat na obsah