SANAFIT - ŠPECIALISTA NA ALTERNATÍVNE TERAPIE

S A N A F I T
Špecialista na alternatívne terapie
Prejsť na obsah
KRANIO - SAKRÁLNA  OSTEOPATIA

Kraniosakrálna osteopatia je okrem iného postavená na poznaní, že fyzickému prejavu ochorenia predchádza dlhodobá disharmónia na jemnohmotnej úrovni. Pri kraniosakrálnom vyvážení dochádza k hlbokému uvoľneniu. Bolesti poľavujú, bloky a napätia v jemných tkanivách a kostiach, v oblastiach postihnutých stresom sa rozvoľňujú. Výsledkom ošetrenia je zlepšenie vnútorného prostredia, uvoľnenie centrálneho nervového systému, prehĺbenie schopnosti  uvedomiť si sám seba, návrat k optimálnej úrovni zdravia a výkonu. Uvádza do harmónie telo, myseľ i ducha. Terapia podporuje telo v jeho sebakorekcii, podporuje imunitný systém a kladie dôraz na vysokú pozornosť a nehu v prístupe ku klientovi. Vykonáva sa v oblečení a trvá približne hodinu.

ODPORÚČA SA :

Na vyváženie autonómneho nervového systému
nastolenie priaznivých zmien v systémoch tekutín (mozgovomiechová, kardiovaskulárna, lymfatická, bunečná), podporuje prúdenie tekutín
Pre vitalizáciu orgánov, posilnenie imunitného systému
Vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry
Pri reštrikcii kraniálnych nervov, bolesti hlavy, závratiach
Astma, bronchitída, sinusitída
Dysfunkcii čeľuste, pri ochrnutiach tváre, zubných problémoch
Na odstránenie napätia v organizme, systéme kostí a svalstva
Na uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov a citových zranení
Pri chronických bolestiach, bolestiach chrbtice, skolióze
V obdobiach stresu (rozptyľuje negatívne dopady stresu)
V obdobiach depresie, po šoku i pri nespavosti
Poruchy učenia sa, sústredenia, pozornosti, dyslexia
Hyperaktivita
Detská mozgová obrna
Doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie
Príprava na pôrod, po pôrodná starostlivosť
Poruchy príjmu potravy
Stromová 2548/1 911 01 Trenčín - 0905846241
Návrat na obsah