SANAFIT - ŠPECIALISTA NA ALTERNATÍVNE TERAPIE

S A N A F I T
Špecialista na alternatívne terapie
Prejsť na obsah
Metóda jednorázových rašelinových zábalov

Skladá sa z kombinovanej zábalovej formy: jedna zložka je z jedenkrát použiteľného rašelinového zábalu, druhá z opakovane použiteľného nosiča tepla, ktorý sa ohrieva vo vodnom kúpeli na teplotu až 63°C. Jednorázový rašelinový zábal sa skladá z balneologickej rašeliny naplnenej medzi priepustnou a nepriepustnou fóliou. Priepustná vrstva je smerom k telu pacienta pre vlastnú rašelinu nepriepustná, takže zamedzuje väčšiemu znečisteniu pokožky, avšak vo vode rozpustné peloidné zložky a huminové kyseliny môžu touto vrstvou neobmedzene prestupovať.Jednorázový rašelinový zábal sa samostatne nenahrieva! Pri izbovej teplote sa priloží nepriepustnou stranou na nahriaty nosič tepla a priepustnou stranou k telu pacienta. Počas prvých 3 minút stúpa teplota obkladu na tele pacienta. Pacient si postupne zvyká na aplikačnú teplotu. Aplikačná teplota medzi jednorázovým rašelinovým zábalom a telom pacienta potom dosiahne teplotu okolo 44°C a tá sa udrží s minimálnym poklesom počas celej doby procedúry ( do 20min. ). Aplikácia jednorázových rašelinových zábalov má tieto hlavné výhody:
použitie prírodných látok, stálej intenzity tepla, telo si zvyká na postupný nárast tepla, nárazové teplo ako pri aplikácii parafínu alebo parafanga, čistá terapia – pohodlie pre obsluhujúci personál, nízke prevádzkové náklady, nenáročnosť, možnosť rýchleho premiestnenia.

Pôsobenie rašeliny:
termofyzikálne: Jedným z hlavných efektov rašeliny je jej tepelný efekt, kedy teplo, získané jej ohriatím, sa šíri žiarením, prevodom a vedením. V porovnaní s tepelnou kapacitou vody je tepelná zotrvačnosť rašeliny 5,15 krát dlhšia, čo podporuje výrazný hlboko pôsobiaci tepelný efekt peloidu s lokálnou hyperémiou organizmu ako komplexná reflexná reakcia. Špeciálnou úpravou rašeliny podľa tejto normy sa podarilo tepelnú zotrvačnosť predĺžiť o 20% pri súčasnom zlepšení manipulácie s výrobkom.

biochemické: Súčasťou rašeliny sú tiež produkty humifikačného procesu (huminové kyseliny), ktoré sa pri priamej aplikácii stávajú súčasťou komplexného pôsobenia peloidov.
Rašelinový zábal doporučujeme pri:
Chronické stavy reumatického pôvodu, kontraktúry kĺbov a chrbtice, pre zvýšenie lokálneho prekrvenia

Kontraindikácie pre teplý zábal:
Akútne zápaly močových ciest, kardiologické ochorenia, poranenia kože, krvácanie, horúčkovité stavy
Ťažšie zápalové a iné akútne ochorenia kože
Ťažké obehové poruchy
Stromová 2548/1 911 01 Trenčín - 0905846241
Návrat na obsah