SANAFIT - ŠPECIALISTA NA ALTERNATÍVNE TERAPIE

S A N A F I T
Špecialista na alternatívne terapie
Prejsť na obsah
Rebox-Physio
V Reboxu jsou generovány elektrické obdélníkové impulzy o frekvenci 2-4 kHz. Reboxové proudy jsou transkutánně přivedeny do léčené oblasti dotykem léčebné elektrody. Druhá válcová elektroda je ve styku s extracelulárními tekutinami.Během několika sekund dojde ke korekci lokální acidózy v léčené oblasti (analgetický efekt), zvýší se mikrocirkulace krve a lymfy a je pozorovatelný myorelaxační efekt. Tyto tři fyziologické efekty jsou pozorovatelné po již po několika minutách od aplikace reboxových proudů. Doba aplikace je řízena v závislosti na osmotických a onkotických poměrech ve tkáni. Zpravidla trvá 3 až 5 sekund v jednom bodě aplikace. Reboxové proudy ovlivní tkáň v oblasti o poloměru asi 1,5 cm od bodu dotyku.
Sledování střední hodnoty reboxového proudu v závislosti na čase má diagnostickou hodnotu a umožňuje monitorovat a řídit lěčebný proces. Za tím účelem je přístroj vybaven měřícím analogovým ústrojím.
Léčba Reboxem je vysoce efektivní v porovnání s klasickými elektroterapeutickými metodami. Proto byl i v USA udělen v roce 1990 patent číslo 4,942,880.
Rebox-Physio je vyráběn v souladu se současnými evropskými normami pro zdravotnické přístroje třídy IIa. Jakost výroby je zajištěna metodami ISO.
Přístroj je používán po celé Evropě, v USA, Japonsku a Austrálii. Jen v České republice je denně léčeno okolo 4.000 pacientů.


Stromová 2548/1 911 01 Trenčín - 0905846241
Návrat na obsah