SANAFIT - ŠPECIALISTA NA ALTERNATÍVNE TERAPIE

S A N A F I T
Špecialista na alternatívne terapie
Prejsť na obsah
pristroje
S-E-T® Koncept
S-E-T® koncept je systematická aplikace Redcord® systému s různými rehabilitačními a tréninkovými cíli. Koncept zahrnuje několik druhů terapie a tréninkové principy, které postupně zdůrazňují sílu, stabilitu a senzomotorickou funkci. Součástí tohoto procesu je spolupráce s fyzioterapeutem a aktivní pokračování v osobním cvičení. Záměrem je podpořit dosažení dlouhodobého zlepšení funkce a snížení rizika návratu indispozice.S-E-T® koncept vychází z vědecky doložených principů. Většina účastníků studií využívajících S-E-T® koncept uvádí snížení bolesti, zlepšení funkce a zlepšení kvality života. Ukazuje se, že terapie dle principů S-E-T® má přetrvávající efekt. V současné době jsou započaty či naplánovány další studie fyzioterapeutů v různých zemích světa.
S-E-T® terapie se skládá z diagnózy a léčby. Diagnóza zahrnuje testování svalové tolerance progresivním zatížením v otevřeném a uzavřeném kinetickém řetězci spolu s konvenčními vyšetřeními používanými v diagnostice muskuloskeletálních poruch. Léčebný systém zahrnuje prvky jako je relaxace, cvičení rozsahu pohybu, trakce, trénink svalů ovlivňujících lokální stabilitu, senzomotorická cvičení, terapie a trénink v otevřeném a uzavřeném kinetickém řetězci, nácvik dynamické stability, vytrvalostní cvičení, skupinová cvičení, domácí cvičení dle individuálních cvičebních plánů Redcord® praxis.
Ukazuje se, že chronické obtíže pohybového aparátu jsou spojeny se sníženou senzomotorickou kontrolou a sníženou svalovou silou. Ačkoliv není s určitostí známo, nakolik jsou tyto změny signifikantní ve spojení s přechodem do chronického stavu, je důvodné se domnívat, že hrají zásadní roli u přetrvávajících obtíží.
S-E-T® terapie pomáhá obnovit sníženou sensomotorickou kontrolu, sílu, vytrvalost a kardiovaskulární funkce a zvyšuje tak toleranci ke stresu a napětí. Norský aparát Redcord® je nástrojem S-E-T® a je vhodný pro cvičení i pro sensomotorickou stimulaci. Navíc lze tento snadno ovladatelný aparát používat pro cvičení doma a tím podpořit dlouhodobý efekt terapie.

Stromová 2548/1 911 01 Trenčín - 0905846241
Návrat na obsah